Encontro de medro

Entre todas as actividades do Programa Medro con Alcer está o Encontro de menores con ERC e as súas familias. Todos os anos se realiza nun lugar diferente de Galicia e ten por obxectivo que a comunidade de menores e familias, apredan a convivir coa enfermidade, establezan fíos de comunicación útiles no desenvolvemento dos menores e expoñamos as loitas a acadar.