Medro con ALCER
Servizo de atención a menores

Ten como finalidade a intervención psicosocial cos menores con enfermidades renais crónicas e as súas familias, tratando de comprender, predicir e cambiar a súa conduta social, axudándolles a adaptarse á enfermidade, así como a modificación daqueles aspectos nocivos da súa contorna para mellorar a súa calidade de vida e establecer bases sólidas de coordinación entre todas as partes implicadas dentro dos procesos de atención sociosanitaria a menores con enfermidades renais crónicas.