Psicoloxía

Desde 2016 en Federación Alcer Galicia contamos cun servizo de psicoloxía que trata de cubrir as necesidades psicolóxicas das persoas con ERC e
os seus achegados de toda Galicia.

Estas necesidades veñen derivadas de todo o proceso de enfermidade, así como dos distintos tratamentos, que provocan un xiro de 180 graos na
vida do paciente e a súa contorna, afectando a toda as áreas da súa vida.

Isto ten como consecuencia problemas de asimilación e aceptación da enfermidade que, na maioría dos casos, veñen acompañados de sintomatoloxía
de tipo ansiosa e/ou depresiva e dunha mala adherencia aos tratamentos e a dieta.

Por iso, o servicio psicoloxía é fundamental á hora de acompañar ao paciente e a súa contorna durante as distintas etapas da enfermidade (ERCA, tratamentos de diálises e transplante).

A través de intervencións, individuais ou grupais, tratarase de dotar coas ferramentas necesarias para facer fronte ás distintas problemáticas que
poidan ir xurdindo ao longo do proceso e, con iso, mellorar a saúde mental das persoas con ERC e a súa contorna, xa que unha boa saúde mental repercutirá
nunha mellor adherencia ao tratamento, mellorando así o estado físico do paciente.