Voluntariado

–  Formación grupal a menores con ERC e familias por parte de  voluntariado  especializado en aspectos relacionados co seu desenvolvemento e proxecto de vida.

–  Formación ás persoas voluntarias da entidade sobre as peculiaridades  das persoas menores con ERC..