Xornadas autonómicas

 

Desde o ano 2016 se celebran xornadas a nivel autonómico sobre enfemridade renal crónica, espazo que sirve de formación e (in)formación, así como de encontro entre todas as entidades galegas e o resto de grupos que conforman a atención ás persoas con enfermidade renal crónica:  equipas sanitarias, psicosocial, o eido público, o privado, o terceiro sector e as protagonistas desta historia:  as persoas con ERC.